<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=837181686386229&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
ipad-white-background

Panduan poket ini direka untuk membantu dalam pendekatan pelbagai disiplin untuk memilih komponen tempat duduk kerusi roda untuk pencegahan dan rawatan kecederaan tekanan.

 

Panduan poket adalah berdasarkan pengesyoran dan penyataan amalan terbaik yang disertakan dalam Garis Panduan Antarabangsa 2019.

 

Ia bertujuan sebagai gambaran keseluruhan ringkas dan paling sesuai digunakan bersama dengan Garis Panduan Antarabangsa 2019 penuh dan Panduan Rujukan Pantas ringkas secara percuma.

 

Sila rujuk laman web PPPIA untuk akses kepada Garis Panduan Antarabangsa 2019 dan Panduan Rujukan Pantas ringkas secara percuma.


 

All contents © copyright 2021 Permobil. All rights reserved.

691a808f-c7e9-471a-8fde-0640f517d3b1

Dapatkan Panduan Poket Anda